Våre tjenester og prosjekter:


Vi er opptatt av å holde oss oppdaterte på nye standarder og forskrifter, og bruker ny teknologi og programvare.
Det gjør at vi kan tilby vi avanserte jordskjelvanalyser og 3D-modellering. – En enkel sluttleveranse for kunden.

Vi har lang erfaring med forprosjekt, detaljprosjektering, modellering og konstruksjonsanalyse.

Vi er pådrivere av egen utvikling av kunnskap, og jobber for å stimulere til en markedsrettet kompetanseutvikling.

Prosjektering:

Firmaet har lang erfaring på prosjektering av kompliserte byggverk.


Vi har blant annet kompetanse på bruk av:

  • Plasstøpt betong
  • Plattendekker
  • Etterspente kabler 
  • Stålkonstruksjoner

Næringsbygg

Firmaet har lang erfaring med prosjektering av næringsbygg.
Alt fra kontorbygg og kjøpesenter.

Teknobyen - Prof. Brochsgt 2 - Trondheim

Bolig

Firmaet har lang erfaring med prosjektering av boliger.

Rosenborg Park - Prosjektering av bolig

Parkeringsanlegg

Firmaet har deltatt på utbygging av flere parkeringshus. Ved prosjektering av rene parkeringshus er det ønskelig med så lite søyler som mulig.

Firmaets kompetanse på etterspente kabler er derfor benyttet i flere parkeringshus i samvirke med andre bæresystem for å oppnå en optimal løsning for kunden.

Prosjektering av parkeringshus - Finalebanen

Kunstbygg

Ved bruk av avansert 3D modellering har vi kompetanse til å tegne kompliserte bygninger.

Vi var ansvarlig for prosjektering av betongkonstruksjoner på Midtåsen Skulpturpark med opplegg for glassbjelker i tak.

Prosjektering av kunstbygninger. Her har Siv Ing Danielsen prosjektert Midtåsen Skulpturpark.

Restaurering

Vi har prosjektert flere ulike rehabiliteringsprosjekter og ombyggingsprosjekter. I møtet med rehabilitering er vi kreativ og løsningssøkende da det i gamle bygg må letes etter gode og varige løsninger.

I Trondheim har vi prosjektert blant annet Erling Skakkes gt 35 og Nordregate 8.

Prosjektering av restaureringsobjekter.

Vanntanker i betong

Vi har prosjektert flere vanntanker med bruk av etterspente uinjiserte spennkabler. Mindre vanntanker kan utføres slakkarmert.

Prosjektering av vanntanker i betong.

Tjenester:

I tillegg til tradisjonell prosjektering tilbyr vi også 3D-armering, avanserte beregninger og jordskjelvanalyser. 

Analyser

Firmaet har kompetanse til å gjennomføre avanserte analyser av betong og stålkonstruksjoner med bruk av elementmetodeprogrammet Robot Structural Analysis. Programmet benyttes også til å utføre jordskjelvanalyser.

I tillegg til Robot Structural Analysis bruker vi Focus konstruksjon og beregningsprogrammer utviklet av Siv.Ing. Ove Sletten.

Gjennomføring av avanserte analyser i elementmetodeprogram. Video som illustrerer en jordskjelvanalyse.

3D-modellering | Armering og Form

Med avanserte programvarer, kan vi prosjektere oppdrag i 3D, som gir en god visualisering av armering i kompliserte områder.

Det er fremtidsrettet, praktisk og enkelt. Modellen vi lager kan sendes direkte til Ipader på byggeplass. Ingen forsinkelse, og det forenkler bestilling av armering.

3d-modellering av armering.

Konstruksjoner med uinjiserte kabler

Vi har spesialkompetanse på konstruksjoner med uinjiserte kabler, og utfører nye konstruksjoner med bruk av etterspente kabler. 

Spesialkompetanse på konstruksjon med uinjiserte kabler.

Stålkonstruksjoner

Beregning av stålkonstruksjoner utføres i programmet Fokus Konstruksjon. 

Beregning av stålkonstruksjoner.

Uavhengig kontroll:

Firmaet utfører også uavhengig kontroll.

Vi utfører uavhengig kontroll av flere fagfelt innen bygg og anlegg, konstruksjoner og jordskjelv.

Uavhengig kontroll av prosjektering 

Vi tar på oss oppdrag fra byggherre til å utføre uavhengig kontroll av prosjektering. Det innebærer kontroll av oppsett og kvalitetssystem for et annet firma som har ansvaret for konstruksjonssikkerhet. 

Det gjennomføres kontroll av kvalitetsystem, sjekklister og utvalgte beregninger. 

Uavhengig kontroll av utførelse 

Uavhengig kontroll av utførelse gjennomføres for å kvalitetsikre at utførende aktør på byggeprosjekter har system og rutiner for å ivareta sikkerhet og god utførelse på byggeplassen.

Vi kontrollerer da kvalitetssystem, sjekklister og utførelsen av arbeidet.

Prosjekter:

Siden år 2000 har vi prosjektert og gjort analyser av nybygg og restaureringsprosjekter.

Se noen av våre seneste prosjekter her:

Peter Egges plass

Peter Egges plass

«Selve bygget faller godt inn blant omgivelsene, og det er gjort en fin jobb med å finne løsninger som harmonerer med nabobyggene.»

Mellomlia 55/57

Mellomila 55 og 57

«På Ilsvika i Trondheim har det de senere årene vært mye bolig-bygging. Et av de siste prosjektene som er på plass er en blanding av blokk og rekkehus.»
Psykiatrisenteret ved Sykehuset Levanger

Psykiatrisenteret ved Sykehuset Levanger

«I Levanger var det for kort tid siden offisiell åpning av deres nye psykiatrisenter.»
Tillerlandet

Tillerlandet

«Tillerområdet – der det tidligere var store jordbruksområder – fylles nå opp med ny boligbebyggelse. «
Lysholm

Lysholm

«Lærerstudentenes nye studiested har fått navnet Lysholm, og er lokalisert i E. C. Dahls-kvartalet på Kalvskinnet.»
Falkenborgvegen 28

Falkenborgvegen 28

» Bygget har en flott beliggenhet, og både arbeidet underveis og ikke minst det ferdige resultatet er blitt nærmest en slags utstillingsvindu mot den store trafikken som går forbi.»
Posten - Bring Tiller

Posten - Bring Tiller

«Moe legger særlig vekt på de miljømessige sidene ved det nye anlegget, som blir betegnet som Europas mest moderne og miljøvennlige post- og logistikksenter.»
Stålgården

Stålgården

«Det er ingen tvil om at plasstøpte bygg gir trygghet for konstruksjonen totalt sett, en sikker byggeprosess, gode lagringsmuligheter og det er enkelt å gjøre et godt HMS-arbeid, mener Løvseth.»

Vi er pådrivere av egen utvikling av kunnskap, og jobber for å stimulere til en markedsrettet kompetanseutvikling.

Send oss en melding:

Siv. Ing. Danielsen AS
Org.nr. 982 039 592 MVA

Vestre Rosten 81
7075 Tiller

Tlf 72 89 42 20
Erik@danielsenas.no