• Professor Brochs gate 2, byggeår 2008-2009. Oppdragsgiver Veidekke Entreprenør AS.

  • Klostergata 46-48, byggeår 2008-2009. Oppdragsgiver Veidekke Entreprenør AS.

  • Midtåasen Skulturpark, byggeår 2009. Oppdragsgiver TKS bygg AS.

  • Mountain Resort Trysil, byggeår 2008-2010. Oppdragsgiver Con-Form/Peab.

  • Tillerlandet Blokk, byggeår 2014-2015. Oppdragsgiver Veidekke Entreprenør AS.

  • Ulfsbakk Høydebasseng, byggeår 2010. Oppdragsgiver TKS Bygg AS.

  • Grilstad N53, byggeår 2013. Oppdragsgiver Grilstad Marina AS.

  • Liaveien Kolbotn Bygg A, B, C, D, og E, byggeår 2010-2011. Oppdragsgiver Selvaag Bygg.

  • Norbetong AS Heimdal - Blandeverk, byggeår 2006. Oppdragsgiver HENT.

  • Persaunet BTR 1-4 Trondheim, byggeår 2006-2011. Oppdragsgiver Veidekke entreprenør AS.

Presseomtale Posten Bring Tiller

Posten Bring Tiller

"Posten Bring Tiller"

Bygg.no 2017

 

 

Presseomtale Trondheim Maritime Senter

TMS"Trondheim Maritime Senter - Kontorbygg oppført vegg i vegg med Dora 2"

Bygg.no 2016.

 

Presseomtale Stålgården

Stalgarden"En ny bydel er i ferd med å se dagens lys der bybebyggelsen i Trondheim tar slutt i sørenden av byen, og der E6 tar fatt på okstadbakken opp mot Heimdal og Tillerbyen"

Bygg.no 2015.

 

 

 

Presseomtale Lillohøyden

Lillohyden"Vel 20 år etter at det gamle industriområdet fikk en omstart med nytt liv fortsetter utviklingen på Nydalen"

Bygg.no 2015.

 

Presseomtale Skonnertvegen 7

Skonnertvegen7"På rekordraske 16 måneder har første bygg i næringskvartalet N5 blitt bygget i Trondheims Dubai, Grilstad Marina"

Bygg.no 2014.

 

Presseomtale Kanalhotellet

brattøra"P-Hotels Brattøra har et enkelt og helhetlig arkitektonisk uttrykk, og er tilpasset det sammensatte bygningsmiljøet nybygget står i. Hotellets klare hovedform i kombinasjon med få bestandige materialer, en enkel detaljering og en neddempet fargebruk gir det en tidsriktig og balansert komposisjon. Sett fra bysiden fungerer hotellet som et rolig bakteppe for de antikvariske skurene langs Fosenkaia. Hotellet er samtidig endepunkt i bygningsrekken bestående av de bevaringsverdige stasjonsbyggene og det vil med sin detaljering og fargebruk underordne seg de eksisterende profilerte pussede lyse gule fasadene. Sett fra Nordre avlastningsvei og Brattøra står hotellet med sin robuste form og materialbruk godt sammen med Sentralstasjonens røffe sporområdet og godsterminalen."

Bygg.no 2013.

 

Presseomtale Trondheim Vandrehjem 

vandrehjem"– Flottere går det vel ikke an for studenter å bo i Trondheim, smiler Bente Haugrønning i Pilar Eiendom som har vært ansvarlig for hele byggeprosjektet fra dag én. [...] Byggeperioden har tatt ett år slik som planlagt. Over 100 personer har vært involvert i byggeprosessen. På det meste har det vært nær 70 personer i sving. Av disse kom nær halvparten fra Veidekkes egen stall. "

Bygg.no 2013.

 

 

 Presseomtale Professor Brochs gate

ProfBrochsGate2"Det nylig oppførte miljøbygget i Teknobyen Trondheim har et beregnet energiforbruk på 83kWh pr kvadratmeter pr år"

Bygg.no 2009.

Presseomtale Midtåsen Skulpturpark

Midtsen"Midtåsen skulpturpark i Sandefjord kommune"

Visit Norway.

                                    Murbetong.no 2009.

                                    Betong.net 2011.