Om Siv. Ing. Danielsen AS

Vi utfører uavhengig konsulentvirksomhet i hele landet, men de fleste prosjekter er i Trøndelag.
Ofte jobber vi i en totalentreprismodell med kontrakt mot entreprenører.

Vi legger stor vekt på utviklingen i prosjektering, med fokus på teknisk og estetisk gode detaljløsninger.

Siv. Ing. Danielsen AS består av en sammensveist gruppe med et felles mål om å hjelpe hverandre til faglig fremgang, yte service og fremtidsrettete løsninger. 

Mindes Hus

Firmaet har nært samarbeid med flere andre konsulentfirmaer.

Vi har valgt samarbeid med andre konsulenter for å sikre oss kapasitet til å ta store prosjekter. Vi ser dette som et stort fortrinn da vi raskt kan omorganisere oss og påta oss store prosjekter.

Danielsen AS er medlem av RIF, Rådgivende Ingeniørs Forening og har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3.

Firmaets historikk

Firmaet ble stiftet mai 2000 av Per Olav Danielsen. I 2018 overtok Erik Danielsen som daglig leder. 

Per Olav Danielsen uteksaminerte fra NTH i 1980. Han begynte da å jobbe for Reinertsen AS.
I 1986 startet han som amanuensis på NTH. I 1987 ble firmaet Stensrud og Danielsen AS stiftet, hvor Per Olav var medeier frem til mai 2000.

Mai 2000 stiftet Per Olav Danielsen Siv. Ing. P.O. Danielsen AS. 1.10.2012 endret firmaet navn til Siv. Ing. Danielsen AS. 

I dag holder vi til i Vestre Rosten 81 (Trekanten), med Erik Danielsen som daglig leder. Erik Danielsen uteksaminerte fra NTNU i 2005. Siden da har han jobbet fast i firmaet.

HELSE

I Siv.Ing.Danielsen AS er vi opptatte av at de ansatte har en positiv arbeidsplass. Vi jobber med forebygging av belastningsskader og skader i forbindelse med byggeplassbefaring.

Siv.Ing.Danielsen AS har som mål å ha sykefravær under 1%.

Miljø

Vi er beviste på våre valg av materialer og bruk av disse.

Ved beregninger optimaliseres våre konstruksjoner for å minimere miljøavtrykket.

Sikkerhet

Vi arbeider kontinuerlig for å forhindre belastningsskader og skader i forbindelse med befaring byggeplass.

Vi har som mål at ingen skader seg på vår arbeidsplass.

Vi er løsningsorientert og kan omstille oss raskt hvis det er behov for det. 

Firmaet tegner alle sine prosjekter i Autodesk Revit Structure. 

For enkle beregninger benyttes Ove Slettens beregnigsprogrammer og Focus konstruksjon. Revit har i tillegg kobling mot Robot Structural analysis som er et 3D elementmetode program for avanserte analyser av betong og stål konstruksjoner. Vi benytter også Robot til jordskjelvanalyser.

I tillegg til generell byggeteknisk prosjektering tar vi oppdrag innen prosjekteringsledelse.

Siv. Ing. Danielsen AS
Org.nr. 982 039 592 MVA

Vestre Rosten 81
7075 Tiller

Tlf 72 89 42 20
Erik@danielsenas.no