Våre medarbeidere i Siv.Ing. Danielsen AS har erfaring fra mange ulike prosjekter. Vi er en gruppe bestående av sivilingeniører og ingeniører med konstruksjonsteknikk fra NTNU og HIST. Som firma er vi opptatt av å holde et høyt faglig nivå og utnytte det nyeste innen teknologi. Vi er derfor tidlig ute med å skaffe oss nye programmer og sender våre ansatte på nye kurs når det er nødvendig. Vi er opptatt av å holde oss oppdaterte på nye standarder og forskrifter.


Analyser

AnalyserFirmaet har kompetanse til å gjennomføre avanserte analyser av betong og stålkonstruksjoner med bruk av elementmetodeprogrammet Robot Structural Analysis. Programmet benyttes også til å utføre jordskjelvanalyser. I tillegg til Robot structural analysis bruker vi Focus konstruksjon og beregningsprogrammer utviklet av Siv.Ing. Ove Sletten.

 

 

 

Konstruksjoner med uinjiserte kabler

konstruksjoner

Firmaet har spesialkompetanse på konstruksjoner med uinjiserte kabler. Per Olav Danielsen er en erfaren foredragsholder og har jobbet med uinjiserte kabler siden 1982. Firmaet utfører nye konstruksjoner med bruk av etterspente kabler samt forsterkning av eksisterende konstruksjoner.

 

 

 

 Bolig

bolig

Firmaet har lang erfaring på prosjektering av boligprosjekter. Vi har kompetanse på bruk av plasstøpt betong, plattendekker, etterspente kabler og prefabrikerte elementer. I forbindelse med boligprosjekter utfører vi avanserte analyser for kompliserte konstruksjonsdeler og jordskjelv.

 

 

 

Næring

næringsbygg

Firmaet har lang erfaring på prosjektering av næringsbygg. Vi har kompetanse på bruk av plasstøpt betong, plattendekker, etterspente kabler og prefabrikerte elementer. I forbindelse med boligprosjekter utfører vi finite element analyser for avanserte konstruksjoner og jordskjelv.

 

 

 

 

Parkeringshus

parkeringshusFirmaet har deltatt på utbygging av flere parkeringshus. Ved prosjektering av rene parkeringshus er det ønskelig med så lite søyler som mulig. Firmaets kompetanse på etterspente kabler er derfor benyttet i flere parkeringshus i samvirke med andre bæresystem for å oppnå en optimal løsning for kunden.

 

 

 

 

Kunstbygg

kunstbyggkunstbygg2Ved bruk av avansert 3D modellering har vi kompetanse til å tegne kompliserte bygninger. Vi var ansvarlig for prosjektering av betongkonstruksjoner på Midtåsen Skulpturpark med opplegg for glassbjelker i tak.

 

 

 

Rehabilitering

rehabiliteringVi har prosjektert flere ulike rehabiliteringsprosjekter og ombyggingsprosjekter. I møtet med rehabilitering er vi kreativ og løsningssøkende da det i gamle bygg må letes etter gode og varige løsninger. I Trondheim har vi prosjektert blant annet Erling Skakkes gt 35 og Nordregate 8.

 

 

 

Kjøpesenter

kjøpesenter

Ved prosjektering av kjøpesenter er det ønskelig med et bæresystem tilpasset innredning. Dette innebærer lange spenn. Firmaets kompetanse på etterspente kabler er derfor benyttet i flere parkeringshus i samvirke med andre bæresystem for å oppnå en optimal løsning.

 

 

 

 

Vanntanker i betong

vanntankVi har prosjektert flere vanntanker med bruk av etterspente uinjiserte spennkabler. Mindre vanntanker kan utføres slakkarmert.

 

 

 

 

Prosjekteringsledelse

prosjekt

Ved behov tar vi på oss oppdrag innen prosjekteringsledelse.