TrekantenSiv. Ing. Danielsen AS er et uavhengig konsulentfirma innen byggeteknikk med ca 8,5 årsverk. Vi utfører konsulentvirksomhet i hele landet, men de fleste prosjekter er i Trøndelag. Vi jobber ofte i Totalentreprisemodell med kontrakt mot entreprenør. Vi legger stor vekt på utvikling i prosjektering, med fokus på teknisk og estetisk gode detaljløsninger.

Firmaet tegner alle sine prosjekter i Autodesk Revit Structure som er et 3D modelleringsprogram. For enkle beregninger benyttes Ove Slettens beregnigsprogrammer og Focus konstruksjon. Revit har i tillegg kobling mot Robot Structural analysis som er et 3D elementmetode program for avanserte analyser av betong og stål konstruksjoner. Vi benytter også Robot til jordskjelvanalyser. I tillegg til generell byggeteknisk prosjektering tar vi oppdrag innen prosjekteringsledelse.

Firmaet har nært samarbeid med flere andre konsulentfirmaer. Vi har valgt samarbeid med andre konsulenter for å sikre oss kapasitet til å ta store prosjekter. Vi ser dette som et stort fortrinn da vi raskt kan omorganisere oss og påta oss store prosjekter.

Danielsen AS er medlem av RIF, Rådgivende Ingeniørs Forening og har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3.

 


Visjon

Siv. Ing. Danielsen AS er et uavhengig rådgivende ingeniørfirma innen konstruksjonsteknikk.

Vi jobber med forprosjekt, detaljprosjektering, modellering og konstruksjonsanalyse.

Vår visjon er:

               Levere optimale løsninger for våre kunder og oppdragsgivere

               Være pådrivere for at kompetanse utvikles

               Være i front ved å ta i bruk nye dataprogrammer for faget

               Stimulere til markedsrettet kompetanseutvikling

 


HMS

 

Helse

I Siv.Ing.Danielsen AS er vi opptatte av at de ansatte har en positiv arbeidsplass. Vi jobber med forebygging av belastningsskader og skader i forbindelse med byggeplassbefaring.

Siv.Ing.Danielsen AS har som mål å ha sykefravær under 1%

 

Miljø

Vi er beviste på våre valg av materialer og bruk av disse. Ved beregninger optimaliseres våre konstruksjoner for å minimere miljøavtrykket.

 

Sikkerhet

Vi har som mål at ingen skader seg på vår arbeidsplass. 

Vi arbeider kontinuerlig for å forhindre belastningsskader og skader i forbindelse med befaring byggeplass.


Firmaets historikk

historikkFirmaet Siv. Ing. P. O. Danielsen AS ble stiftet mai 2000 av Per Olav Danielsen.

Per Olav Danielsen uteksaminerte fra NTH i 1980. Han begynte da å jobbe for Reinertsen AS. I 1986 startet han som amanuensis på NTH. I 1987 ble firmaet Stensrud og Danielsen AS stiftet hvor Per Olav var medeier frem til mai 2000.

Siv. Ing. P. O. Danielsen AS ble etablert i lokaler i Vestre Rosten 88b før vi i 2005 flyttet til 7 etasje i Mediahuset i Vestre Rosten 78, i 2017 flyttet vi til Vestre Rosten 81 (Trekanten). Vi er i dag 9 ansatte som jobber med byggeteknikk og en økonomiansvarlig. 01.10.12 endret vi navn til Siv. Ing. Danielsen AS. Firmaet er eid av ansatte med Per Olav Danielsen som største aksjonær.