• Professor Brochs gate 2 – Miljøbygget Trondheim

  • Finalebanen parkeringshus – St. Olavs hospital

  • Bjelke med uinjiserte etterspente spenntau.

  • Klostergata 46-48. Trondheim rusklinikk St.Olavs hospital

Siv.Ing Danielsen AS er et uavhengig rådgivende ingeniørfirma innen konstruksjonsteknikk. Vi jobber med forprosjekt, detaljprosjektering, modellering og konstruksjonsanalyse. Firmaet har spesialkompetanse på konstruksjoner med uinjiserte etterpsente kabler.

Siv.Ing Danielsen AS har Sentral godkjenning for bygninger i tiltaksklasse 3.